Arama formu

Arama formu

Başvuru

Başvuru Süreci

Lisansüstü programlar için başvuru süreci üç bölümden oluşur:

(i) Elektronik başvuru formunun doldurulması

(ii) Başvuru dokümanlarının iletilmesi

(iii) Mülakat.

Başvurunun takibi açısından ilk olarak elektronik başvuru formunun doldurulması oldukça önemlidir. Sınav sonuçları (GMAT, TOEFL, vs) olmadan da aday başvuru formunu doldurabilir.  Ancak başvuru koşullarını sağlayan (başvuru formunu doldurmuş, başvuru belgelerini fakülteye teslim etmiş ve sınav sonuç belgelerini iletmiş) adaylar mülakata  çağrılmaktadır.

Başvurunun değerlendirmeye alınabilmesi için aşağıdaki tüm belgelerin sağlanması gerekmektedir:

1. On-Line Başvuru Formu

2. Resmi Transkript: Adayın her üniversite derecesi için ilgili yükseköğretim kurumunun Öğrenci İşleri tarafından hazırlanmış, aldığı tüm dersleri ve notlarını gösteren resmi belgenin kapalı zarf içinde sunulması gerekmektedir.

3. Two Letters of Recommendation: Adayın İş Analitiği yüksek lisans düzeyinde bir eğitim sürecine uygunluğunu, hazırlığını ve motivasyonunu değerlendirebilecek iki ayrı kişiden kapalı zarf içinde sunulmak üzere referans mektubu alınmalıdır.

4. 1 Adet Vesikalık Fotoğraf

5.  Resmi GMAT/GRE/GAT ve ALES puanları: TC uyruklu adayların GMAT ya da GRE puanının yanı sıra ALES puanlarını da belgelemeleri gerekmektedir. Yabancı uyruklu adayların GMAT ya da GRE puanlarından sadece birini belgelemeleri yeterlidir. Pakistan HEC burslu adayların GAT sınav sonuçlarını belgelemeleri gerekmektedir.

Adaylar sonuçların 7100 numaralı kuruma gönderilmesini talep etmelidirler. Ayrıntılı bilgi için lütfen www.mba.com adresine bakınız.

6. İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuç Belgesi:

TOEFL-IBT   PTE  CAE CPE KPDS-ÜDS-YDS-EYDS-YÖKDİL
  83   70   B C 69

Sınav tarihinden itibaren TOEFL için 2, YDS, KPDS ve ÜDS için 3 yıl geçerlilik süreleri vardır.

Sabancı Üniversitesi İngilizce Dil Ölçme Sınavı (ELAE). Yukarıda belirtilen dil skorlarından herhangi biri bulunmayan ya da sınavda başarılı olamayan adaylar, lisansüstü programa devam edebilmek için İngilizce hazırlık sınıfını başarı ile tamamlamaları gerekir. İngilizce hazırlık sınıfında başarısız olmaları durumunda lisansüstü programa kayıt hakkını kaybederler.

Sabancı Üniversitesi mezunları, mezuniyetlerini takiben 2 yıl içinde Sabancı Üniversitesi lisansüstü programlarına başvurdukları ve kabul edildikleri takdirde, İngilizce Yeterlilikten muaf tutulurlar.

7. Kişisel ve Mesleki Amaçları Anlatan Niyet Mektubu

Adayların 3 sayfayı aşmayacak şekilde neden İş Analitiği Yüksek Lisans Programına katılmak istediklerini, ilgilendikleri araştırma konularını ve mezuniyet sonrası planlarını anlatan bir niyet mektubu yazmaları gerekmektedir.
8. Özgeçmiş

Adayların eğitim ve iş tecrübesi geçmişlerini, aldıkları ödül ve bursları ve başvurularının değerlendirmesine katkıda bulunacağını düşündükleri diğer bilgileri aktaran bir özgeçmiş göndermeleri gerekmektedir. Özgeçmişin ilk sayfasında adayın posta ve e-posta adresi, telefon ve faks numaraları bulunmalıdır.

Başvuru paketinin aşağıdaki adrese iletilmesi gerekmektedir (elektronik başvuru formunu doldurduktan ve başvuru paketinizi bize ulaştırdıktan sonra başvurunuz tamamlanmış olacaktır).

 

 

Başvuru Süreci üç adımdan oluşmaktadır:

(1) Elektronik başvuru formunun doldurulması: GMAT/GRE ve TOEFL sınavlarının sonuçları olmadan da aday elektronik başvuru formunu doldurabilir.  Elektronik başvuru formuna ulaşmak için lütfen tıklayın.

(2) Başvuru paketinin iletilmesi: Aşağıda yer alan başvuru belgelerinin (basılı kopyalarının) gönderilmesi gerekmektedir. 
 

 • İmzalanmış elektronik başvuru için bilgilerin doğru olduğuna dair taahüt: indirmek için tıklayınız.
 • Lisans mezuniyet belgesi/diploması
 • Bir fotoğraf
 • Lisans, ve eğer varsa yüksek lisans, transkriptleri
 • Ayrıntılı özgeçmiş, varsa iş deneyimi hakkında detaylı bilgi
 • İki referans mektubu (Mümkünse, referanslardan birinin akademik birinin profesyonel olması tercih edilir). Referans Mektubu Formu’nu yüklemek için tıklayınız.
 • Niyet Mektubu - Profesyonel hayattaki hedeflerinizi ve neden Sabancı MBA diplomasını istediğinizi açıklayan İngilizce bir mektup.
 • GMAT puanı (Graduate Management Admission Test). Adayların sınav sonuçlarını, Sabancı Üniversitesi’ne ETS’den doğrudan yollamaları beklenmektedir (kurum kodu 7100) . Başvuru sürecini hızlandırmak için resmi olmayan sınav sonuç belgesini başvuru dosyanıza ekleyebilirsiniz. GMAT sınavı ile ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen www.mba.com adresine bakınız. GMAT için 5 yıldan eski puanlar kabul edilmez.
 • İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuç Belgesi : İngilizce yeterliliğini gösteren TOEFL, IELTS, KPDS, ÜDS, YDS sınav sonuçlarından biri sunulmalıdır. Bu belgelerin başvuru sırasında fotokopileri kabul edilmekle birlikte, kayıt sırasında orijinalleri istenecektir.
TOEFL-IBT   PTE  CAE CPE KPDS-ÜDS-YDS-EYDS-YÖKDİL
  83   70   B C 69

Başvuru işlemleri belgesini yüklemek için tıklayınız.Bu sınavların geçerlilik tarihleri: KPDS, ÜDS ve YDS 3 yıl; TOEFL ve IELTS 2 yıl.

* Üniversitemizde yapılan İngilizce Seviye tespit sınavı hakkında daha detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Başvuru paketinin aşağıdaki adrese iletilmesi gerekmektedir (elektronik başvuru formunu doldurduktan ve başvuru paketinizi bize ulaştırdıktan sonra başvurunuz tamamlanmış olacaktır):

Burcu Albayrak
Yönetim Bilimleri Fakültesi
Sabancı Üniversitesi
Orta Mah. Üniversite Cad. No:27
Orhanli, Tuzla 34956 Istanbul
E-mail:mba@sabanciuniv.edu
Telefon: +90-216 483 9672

(3) Mülakat süreci :  Başvuru koşullarını sağlayan tüm adaylar, mülakata alınmaktadır. Bazı özel durumlarda geçerli sınav sonuç belgeleri eksik olan adaylar da mülakata çağrılabilmektedir. Örneğin, geçerlilik süresi dolmuş ama yüksek puanlı bir dil sınavı sonuç belgesi olan veya İngilizce eğitim yapan bir üniversiteden mezun bir aday yeni sınav sonuç belgesi elimize ulaşmadan da mülakata çağrılabilir. 

On-line başvuru işlemleri için tıklayınız. Internet üzerinden yapılacak başvurunun yanı sıra, başvurunun değerlendirmeye alınabilmesi için aşağıdaki belgeler de gerekmektedir:

 • İmzalanmış elektronik başvuru için bilgilerin doğru olduğuna dair taahüt: indirmek için tıklayınız
 • Lisans mezuniyet belgesi/diploması
 • Lisans, ve eğer varsa, yüksek lisans not dökümleri
 • Ayrıntılı özgeçmiş
 • İki referans mektubu (referanslardan birinin akademik referans olması gerekmektedir). Referans mektubu formu için tıklayınız.
 • Neden programımıza başvurduğunuzu açıkladığınız niyet mektubu
 • Aşağıdaki üç sınavdan birinin sonucu:
  • ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) puanı. Kabul için ALES'ten en az 55 puan (Eşit Ağırlıklı) gerekmektedir. YÖK kurallarına göre GMAT sınavı ALES yerine kabul edilmektedir ve en az 450 puan aranmaktadır. Ayrıntılı bilgi için lütfen www.osym.gov.tr adresine bakınız. ALES için 3 yıldan eski puanlar kabul edilmez. Türk vatandaşı olmayanlar ve yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları ALES sınavından muaftır.
  • Resmi GMAT (Graduate Management Admission Test) veya GRE (Graduate Record Examination) puanları. Adaylar sonuçların 7100 numaralı kuruma gönderilmesini talep etmelidirler. Başvuru sürecini hızlandırmak için resmi olmayan sınav sonuç belgesini başvuru dosyanıza ekleyebilirsiniz. GMAT sınavı ile ilgili ayrıntılı bilgi için www.mba.com adresini, GRE sınavı ile ilgili ayrıntılı bilgi için www.ets.org/gre adresini ziyaret edebilirsiniz. GMAT ve GRE için 5 yıldan eski puanlar kabul edilmez.
 • İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuç Belgesi : İngilizce yeterliliğini gösteren TOEFL, IELTS, KPDS, ÜDS, YDS sınav sonuçlarından biri sunulmalıdır. Bu belgelerin başvuru sırasında fotokopileri kabul edilmekle birlikte, kayıt sırasında orijinalleri istenecektir.
 
TOEFL-IBT   PTE  CAE CPE KPDS-ÜDS-YDS-EYDS-YÖKDİL
  83   70   B C 69

Bu sınavların geçerlilik tarihleri: KPDS, ÜDS ve YDS 3 yıl; TOEFL ve IELTS 2 yıl.

*Sabancı University English Language Assessment Examination (Daha fazla bilgi için internet sitesine bakabilirsiniz: http://sl.sabanciuniv.edu)

Başvuru paketinin aşağıdaki adrese iletilmesi gerekmektedir (elektronik başvuru formunu doldurduktan ve başvuru paketinizi bize ulaştırdıktan sonra başvurunuz tamamlanmış olacaktır):

Burcu Albayrak
Yönetim Bilimleri Fakültesi
Sabancı Üniversitesi
Orta Mah. Üniversite Cad. No:27
Orhanli, Tuzla 34956 Istanbul
E-mail:mif@sabanciuniv.edu
Telefon: 90-216 483 9672

Başvurular online olarak Şimdi Başvurmak İçin sayfasından yapılmaktadır. Başvuru koşullarını sağlayan tüm adaylar, jürinin yapacağı ön elemenin ardından mülakata alınmaktadır. Web üzerinden yapılan başvurunun yanı sıra başvuru sürecinin başlatılması için aşağıdaki belgeler de gerekmektedir:

 • Lisans diplomasının fotokopisi
 • Lisans ve varsa yüksek lisans transkriptleri
 • İş deneyimi konusunda ayrıntılı bilgi veren özgeçmiş (İngilizce)
 • İki adet referans mektubu (Sabancı Üniversitesi'nin Referans Mektubu Formu)
 • Programa başvuru amacını anlatan Niyet mektubu (İngilizce)
 • İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuç Belgesi : Aşağıda sağlanması gereken asgari puanları belirtilen belgelerden herhangi biri sunulmalıdır. Bu belgelerin başvuru sırasında fotokopileri kabul edilmekle birlikte, kayıt sırasında orijinalleri istenecektir. TOEFL ve PTE sınavlarının geçerlilik süresi 2 yıl, CAE ve CPE 3 yıl, KPDS,ÜDS,YDS ve YÖKDİL sınavlarının geçerlilik süresi ise 5 yıldır..Adayların başvuru sırasında sundukları İngilizce sınav sonuçları, mülakat sonuçları ile birlikte değerlendirilecektir.

 

TOEFL-IBT   PTE  CAE CPE KPDS-ÜDS-YDS-EYDS-YÖKDİL
  83   70   B C 69

Başvurular online olarak Şimdi Başvurmak İçin sayfasından yapılmaktadır. Başvuru koşullarını sağlayan tüm adaylar, jürinin yapacağı ön elemenin ardından mülakata alınmaktadır. Web üzerinden yapılan başvurunun yanı sıra başvuru sürecinin başlatılması için aşağıdaki belgeler de gerekmektedir:

 • Lisans diplomasının fotokopisi
 • Lisans ve varsa yüksek lisans transkriptleri
 • İş deneyimi konusunda ayrıntılı bilgi veren özgeçmiş (İngilizce)
 • İki adet referans mektubu (Sabancı Üniversitesi'nin Referans Mektubu Formu)
 • Programa başvuru amacını anlatan Niyet mektubu (İngilizce)
 • 2013-2014 akademik yılından itibaren, adayların başvurularında ALES ve dengi sınav sonucu sunma zorunluluğu kaldırılmıştır. 
 • İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuç Belgesi : Aşağıda sağlanması gereken asgari puanları belirtilen belgelerden herhangi biri sunulmalıdır. Bu belgelerin başvuru sırasında fotokopileri kabul edilmekle birlikte, kayıt sırasında orijinalleri istenecektir. TOEFL ve PTE sınavlarının geçerlilik süresi 2 yıl, CAE ve CPE 3 yıl, KPDS,ÜDS,YDS ve YÖKDİL sınavlarının geçerlilik süresi ise 5 yıldır.Adayların başvuru sırasında sundukları İngilizce sınav sonuçları, mülakat sonuçları ile birlikte değerlendirilecektir.
TOEFL-IBT   PTE  CAE CPE KPDS-ÜDS-YDS-EYDS-YÖKDİL
  83   70   B C 69
 

Doktora programı ile ilgilenen adayların daha önceki yüksek lisans ve lisans çalışmalarında yüksek akademik performans göstermiş ve yüksek GMAT/GRE ve TOEFL puanlarına sahip olmaları beklenmektedir. Programa kabul edilmekle birlikte yönetim veya işletme harici alanlardan gelen öğrencilerin yüksek lisans programından ders almaları talep edilebilir. Programın her aşaması adayların tam zamanlı katılımını ve özverisini gerektirmektedir.

*Önemli Açıklama: Yüksek lisanstan doktoraya başvurularda “Tezli yüksek lisans” diploması gerekmektedir. Yüksek lisans diploma veya transkriptinde “Tezli” programdan mezuniyetine ilişkin bilgi yer almayan adayların mezun oldukları yükseköğretim kurumlarından alacakları resmi bir yazı ile bu durumu belgelemeleri şarttır. 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler, tezsiz yüksek lisans programında kayıtlı oldukları tarihleri belgelemeleri şartı ile doktora programına başvurabilir. 

Internet üzerinden yapılacak başvurunun yanı sıra, başvurunun değerlendirmeye alınabilmesi için aşağıdaki tüm belgelerin sağlanması gerekmektedir:

1. On-Line Başvuru Formu: Form için tıklayınız.

2. Resmi Transkript: Adayın her üniversite derecesi için ilgili yükseköğretim kurumunun Öğrenci İşleri tarafından hazırlanmış, aldığı tüm dersleri ve notlarını gösteren resmi belgenin kapalı zarf içinde sunulması gerekmektedir.

3. Not Ortalaması: Lisanstan doktoraya başvuran adaylar için lisans programı genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 olması gerekmektedir. 4'lük sistemden başka not sistemleri uygulayan üniversitelerin mezunlarının, resmi bir açıklama ve/veya çevrim tablosu vermeleri gerekir.

4. İki adet Referans Mektubu: Adayın doktora düzeyinde bir eğitim sürecine uygunluğunu, hazırlığını ve motivasyonunu değerlendirebilecek iki ayrı kişiden kapalı zarf içinde sunulmak üzere referans mektubu alınmalıdır. Referans Mektubu Formu’nu yüklemek için tıklayınız

5. 1 Adet Vesikalık Fotoğraf

6. Resmi GMAT/GRE/GAT ve ALES puanları. TC uyruklu adayların aşağıda belirtilen ALES puanının yanısıra GMAT ya da GRE testlerinden herhangi birinin sonucunu belgelemeleri gerekmektedir. Yabancı uyruklu adayların GMAT ya da GRE puanlarından sadece birini belgelemeleri yeterlidir.Pakistan HEC burslu adayların GAT sınav sonuçlarını belgelemeleri gerekmektedir

Adaylar sonuçların 7100 numaralı kuruma gönderilmesini talep etmelidirler.

Ayrıntılı bilgi için lütfen www.mba.com adresine bakınız. 

GMAT

GREQ (Old)

GREQ (New)

GAT - accumulative percentile

600

730

157

%60

  ALES EA (Thesis Masters Graduates)       

ALES EA (Bashelors Graduates)    

75

80

7. İngilizce Yeterlilik

 

TOEFL-IBT   PTE  CAE CPE KPDS-ÜDS-YDS-EYDS-YÖKDİL
  88   74   B C 73

Showcase

SOM Pictures

Video Gallery

Testimonial

Duyuru ve etkinliklerimizden haberdar olmak için lütfen bize e-posta adresinizi verin.