Arama formu

Arama formu

Executive MBA

Öğretim Programı

Neden Sabancı Executive MBA?

Executive MBA programının yarı-zamanlı olması katılımcıların Executive MBA programındaki ve  iş yaşamlarındaki sorumluluklarını birbirini tamamlayan öğrenme fırsatları olarak görmeleri açısından bir fırsat olarak değerlendirilmektedir. Program okumalar ve dersler ile sağlanan bilginin katılımcıların sınıf arkadaşlarının ve kendilerinin deneyimlerinden ders alabilecekleri bir platformda bütünleşmesini amaçlamaktadır. Katılımcılardan derslerde ve ders saatleri dışında yapacakları projelerde ekip çalışması yapmaları  ve derslerdeki tartışma ve diğer çalışmalara aktif olarak katılmaları beklenmektedir.

Birçok ders sınıfa gerçek hayat konularını taşımak için vaka çalışmaları kullanmakta, bu sayede katılımcıların edindikleri bilgileri kullanmaları, takım olarak öğrenmeye yönelmeyi,  yapılan çözümlemelerin desteklenmesi ve sunumu yoluyla iletişim becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.  Vaka çalışmaları dünyanın önde gelen vaka çalışması üreticileri olan Harvard, Ivey, IMD gibi işletme okullarından ve zaman zaman kendi öğretim üyelerimizin yazdığı vaka çalışmalarından seçilmektedir.

Yönetim Bilimleri Fakültesi’nin binası diploma programlarına ve yönetici geliştirme etkinliklerine hizmet etmek üzere donatılmıştır. Üç katlı binada çeşitli derslikler, takım çalışması için bölümler ve konaklama tesisi bulunmaktadır. Bütün derslikler en gelişmiş görsel-işitsel ekipmana ve internet bağlantısına sahiptir.

Executive MBA katılımcıları Bilgi Merkezi’nin kitap, multimedya ve süreli yayın koleksiyonlarının yanı sıra, geniş veritabanı kaynaklarından da yararlanabilmektedirler. Kaynaklar için tıklayınız.

Uygulamacılardan Öğrenme

Sabancı Üniversitesi’nin temel değerlerinden biri “uygulama yönelik” olmaktır ve bunun en ciddiye alındığı yerlerden biri de Yönetim Bilimleri Fakültesi’dir.  Executive MBA Programı’nda çeşitli yöntemlerle katılımcıların deneyimli, başarılı yöneticilerden öğrenmelerine olanak yaratılmaktadır.

"Executive Insights" adlı seminer serimizle başarılı yöneticilerin yaşam ve iş deneyimlerini öğrenci ve mezunlarımızla paylaşmalarını sağlıyoruz.  Bu seminer serisini hafta içi akşam saatlerinde ve şehir içinde yaparak mezun ve öğrencilerimizin  bir araya gelmelerine olanak veriyoruz.

"Executives-to-Executives" konferans serisi ile de her akademik yılda birkaç kez fakültemize davet ettiğimiz yöneticilerin detaylı sunumlar ile deneyimlerini Executive MBA katılımcıları ile paylaşmalarını sağlıyoruz.  Bunu yaparken amacımız yaşadıklarından dersler çıkaran ve bu dersleri etkin bir şekilde başkalarına aktaran yöneticileri Executive MBA sınıfı ile bir araya getirerek derslerde işlenen konuları uygulamadan çıkarılan bu derslerle zenginleştirmektir.

Yöneticiler ile Söyleşiler listesi için tıklayınız.

  • Global ve Yerel Bağlamda Sorun ve Fırsatları Belirleme Becerisinin Geliştirilmesi: Yönetim Bilimlerine ilişkin alanlar yelpazesinde (muhasebe, finans yönetimi, operasyonlar, pazarlama, strateji ve örgütsel tasarım) global ve yerel bağlamlarda iş dünyasına ilişkin sorun ve fırsatları doğru ve etkili bir şekilde belirlemek ve saptamak.
  • Kültürel Bağlam ve İncelikleri İşletme Pratiğiyle Bütünleştirme Becerisinin Kazanımı
  • Performans Değerlendirme ve Yönetme Becerilerinin Geliştirilmesi: Bir organizasyonun geniş bir alanlar yelpazesinde başarımını bir dizi performans kıstası kullanarak değerlendirmek.
  • Toplumsal ve Etik Sorumlulukların Farkındalığının Arttırılması : Çeşitli ticari bağlamlarda ve işe ilişkin eylem politika ve önerilerde bilgileri yargılama süreçleriyle bağlantılı toplumsal ve etik sorumluluklarının farkında olmak.
  • Liderlik Becerilerinin Geliştirilmesi: Çıkarların bakış açıları ve becerilerin farklı olduğu durumlarda başkalarıyla iş birliği oluşturmaya önderlik ederek, bir misyon duygusu, paylaşılan değerler ve yüksek düzeyde bağlılık ve motivasyon özelliklerinin egemen olduğu çalışma ortamları yaratmak.
  • İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi: İngilizce sözlü ve yazılı iletişimi akıcı bir şekilde sürdürebilmek.
  • İkna Kabiliyetinin Geliştirilmesi: Yönetici bir konumda etkili bir şekilde dinleme, sunma, tartışma, pazarlık etme ve görüşme yapma becerilerine sahip olmak; görüş, analiz ve eylem önerilerini ikna edici bir şekilde ve gerektiğinde uygun teknolojiyi kullanarak savunmak.
  • Analitik Düşünce ve Karar Verme Becerilerinin Geliştirilmesi: Analitik karar vericiler olmak, açık görüşlü sorgulama yürütebilmek; araştırmanın işletme pratiğindeki öneminin farkında olmak; uygulama kökenli araştırmanın dikkatli kullanıcıları olmak; güncel teknolojileri kullanarak veri ve bilgiye nasıl erişebileceğini ve veri ve bilgileri nasıl yorumlayabileceğini ve çözümleyebileceğini bilmek.
  • Stratejik Düşünce ve Planlama Becerisinin Geliştirilmesi: Departman, firma ve sektör düzeylerinde strateji ve eylem planı belirleyebilmek, seçmek ve gerekçelendirebilmek ve seçilen stratejilerin geniş bir alanlar ve düzeyler yelpazesinde uygulanmasına dönük etkili planlar geliştirebilmek.

Sabancı Executive MBA iki adet altı aylık dönemden oluşan 12 aylık yoğun bir programdır.

Programın ilk dönemi akademik temellerin geliştirilmesini hedeflemektedir. Bu dönemde teori ve pratiği dengeli bir şekilde işleyen, temel işlevsel yönetim alanlarındaki bilgi ve analitik becerileri geliştirmeyi hedefleyen dersler sunulmaktadır. İkinci dönem içinde bir kurumun bütünün yönetimi için gerekli bilgi ve becerilerin aktarılmasını sağlayan Örgütsel Davranış ve Liderlik, İş Etiği, İş Simülasyonu gibi derslerin yanı sıra pazarlama, finans, yönetim gibi farklı alanlardan seçmeli dersler verilmektedir. İkinci dönem içinde ayrıca Columbia Business School’a yapılacak eğitim gezisinde Liderlik, Inovasyon ve Girişimcilik konulu dersler alınacaktır.

Executive MBA Programında başarılı olmak için öğrencilerin derslere devamı dışında ders saatleri dışında düzenli olarak ders çalışmaları ve ödev hazırlamaları gerekir. Programda başarılı olmak ve öğrenim hedeflerine ulaşmak için ders dışı çalışma süresinin haftada ortalama 10 saat kadar olması gerekir. Bu sürenin bir kısmı Cuma akşamları ve Cumartesi günleri derslerin tamamlanmasından sonra yapılacak grup çalışmalarına ayrılmalıdır.

Diploma Yükümlülükleri

Executive MBA derecesini almak için 30 krediye karşı gelen toplam 17 ders alınması gereklidir. Tüm yüksek lisans programlarında olduğu gibi, mezun olabilmesi için bir öğrencinin Genel Not Ortalaması en az 3.0 olmalıdır.

1.Dönem-Güz

ACC 901 Finansal Raporlama 2
MGMT 900 Araştırma Yöntemleri ve İstatistik 2
MGMT 910 Strateji Yönetimi 3
MGMT 914 Ekonomi 1,5
MKTG 901 Pazarlama Yönetimi 3
OPIM 902 İşletme Operasyonları Yönetimi 3

2.Dönem-Bahar

FIN 902 Finansal Yönetim 3
MGMT 901 Küresel ve Yerel iş ortamı 1.5
MGMT 905 İş Dünyasında Etik 1.5
MGMT 911 İş Simulasyonu 1.5
ORG 902 Örgütsel Davranış ve Liderlik 2
FIN XXX Seçmeli Ders 1 1.5
MGMT XXX Seçmeli Ders 2 1.5
MKTG XXX Seçmeli Ders 3 1.5
MKTG XXX Seçmeli Ders 4 1.5
ORG XXX Seçmeli Ders 5 1.5

Mezuniyet Koşulları Özeti

  Kredi Ders Sayısı
Zorunlu Dersler 24 11
Seçmeli Dersler 6 4
Proje 0 1
Toplam 30 16

 

2017-2018 Program Takvimi

  11-15 Eylül 2017 (5 tam gün)
  1.Dönem 2.Dönem  
Başlangıç  22 Eylül 2017 09 Şubat 2018  
Bitiş  20 Ocak 2018 11 Ağustos 2018  
Dönem Arası 02-03 Şubat 2018    
Resmi Tatiller 29-30 Aralık 2017 15-16 Haziran 2018  
Eğitim Gezileri   TBA (Columbia Business School) Eylül 2018 (EMBA Konsorsiyum)

 

             1. ve 2. Dönem
Cuma  17:00-18:00  Yemek & Kahve molası
   18:00-22:00  Ders
Cumartesi  08:30-09:30  Kahve molası
   09:30-13:30  Ders 
   13:30-14:30 Öğle Yemeği & Kahve molası
   14:30-17:00  Ders

 

Showcase

SOM Pictures

Video Gallery

Testimonial

Duyuru ve etkinliklerimizden haberdar olmak için lütfen bize e-posta adresinizi verin.