Arama formu

Arama formu

MBA

Öğretim Programı

Sabancı MBA programı, genç yetenekleri yönetim pozisyonlarına hazırlamak için gerekli olduğuna inandığımız sağlam temelleri olan bir dizi ilkeler üzerine tasarlanmıştır. Bunlar:   

 • Uygulama ile öğrenme fırsatları yaratarak, teori ve pratiği bütünleştirmek
 • Özgüveni pekiştiren, zorlu ve yoğun bir program olmak
 • Bir şirket içindeki fonksiyonlar ve bunların birbiriyle nasıl bütünleştiğiyle ilgili vizyon kazandırmak
 • Öğrencilere, kendilerini zorlayacak hedefler koymak, bu hedeflere yönelik çalışmak ve ulaşmak ile ilgili fırsatlar yaratmak
 • Temel yönetim becerilerini geliştirmek
 • Mezunlarını küresel ekonomi ortamında çalışmaya hazırlamak
 • Şirketlerdeki çalışmalar: "Company Action Projects" (CAP) 
 • Dersler: Yönetim Becerileri Geliştime Çalıştayları, derslerde öğrencilerden istenen takım çalışmaları (proje, sunum vs)
 • Yöneticilerle tanışma: "Executive Insights" seminerleri (Genel müdür ve şirket sahibi konuşmacılar), derslerde konuk konuşmacılar, kariyer panelleri (sektör yada uzmanlık alanı tanıtımları)
 • MBA Kulübü etkinlikleri/projeleri: Öğrencilerin planlayıp, fon topladığı, tanıtıp organize ettiği etkinler: Pazarlama Sohbetleri, Sosyal Medya Zirvesi, Finans Sohbetleri, Girişimcilik Zirvesi gibi

Bu etkinliklerle bir Sabancı MBA öğrencisi, yılda 75 ile 100 arasında yöneticiyi dinleme ve tanıma olanağına sahip olmakta ve:

 • Bölgedeki önde gelen şirketleri daha iyi tanıtmakta (insan kaynakları politikaları, hedefleri, güçlü yönleri gibi) ve böylece kariyer planını daha iyi yapabilmektedir.
 • Profesyonel ağını geliştirmektedir.
 • Gerekli yönetim becerilerini (sözlü ve yazılı sunum, müzakere, takım inşaası, mülakat, zaman yönetimi, çatışma yönetimi) uygulayarak öğrenmektedir.
 • Projeleri daha iyi yönetmeyi gerçek projeleri yöneterek öğrenmektedir.

Sabancı Üniversitesi MBA Programı’nı, benzer programlardan ayıran ve dünya standartlarında kılan özelliklerinden biri Yönetimde Eylem Projeleri (CAP)’dir. Sabancı MBA öğrencileri, zorunlu ve seçmeli derslerin yanı sıra, programın ikinci döneminde (bahar dönemi) kendilerine iş tecrübesi kazandıran Yönetimde Eylem Projelerine katılarak, yaparak öğrenme olanağı bulmaktadır. Yönetimde Eylem Projelerinin (CAP) en önemli özelliği, şirketlerin yürütmeyi arzu ettikleri gerçek projeler olmalarıdır. Sabancı MBA her sene Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden gerçek proje teklifleri alır, öğrencilerimiz bahar döneminde en az 3 kişilik takımlar halinde hafta içi 3 gün boyunca seçtikleri şirkete giderek projeler yürütürler; böylelikle öğrencilerimize iş tecrübesini program içerisinde kazandırmış ve onları gerçek projeler ile profesyonel hayata hazırlamış oluyoruz. 

Başlıca Özellikleri

 • Bir şirkette dört ay süren gerçek bir projedir.
 • Bir öğrenci takımı çalışmasıdır.
 • Öğrenciler haftanın üç günü proje yaptıkları şirkette çalışmaktadırlar.
 • Proje başlamadan önce bir "gizlilik anlaşması" imzalanır.

 

 

 

mba_tr_curriculum.png

1. Hazırlık Dönemi ( 2 veya 3 Hafta)
Ders Kodu Ders Adı Kredi
Oryantasyon - -
Toplumsal Duyarlılık Projesi (2 gün) - -
MGMT 514 Yöneticiler için Ekonomi  1.5
Toplam                                          1.5
Güz Dönemi
Ders Kodu Ders Adı Kredi
ACC501 Finansal Muhasebe ve Raporlama 3
MGMT 501 Küreselleşme 1.5
MGMT 504  Kararlar ve Belirsizlik 1.5
MGMT 508 İş Dünyasında Etik  1.5
MGMT 596 Yönetim Becerileri Geliştirme Çalıştayları 1.5
MKTG 501 Pazarlama Yönetimi 3
OPIM 501 İşletme Operasyonları Yönetimi 3
ORG 501 Organizasyonel Davranışlar  3
Toplam                                  18
2. Hazırlık Dönemi ( 1 veya 2 Hafta)
Ders Kodu Ders Adı  Kredi 
MGMT 591 Proje 1 (Yönetimde Eylem Projeleri - CAP Şirket Sunumları) 0
Toplam    0
Bahar Dönemi
Ders Kodu Ders Adı Kredi
FIN 502 Finansın Temel İlkeleri 3
MGMT 510 Strateji Yönetimi 3
MGMT 511 İş Simulasyonu 1.5
MGMT 592 Proje 2 (Yönetimde Eylem Projeleri - CAP) 6
  Seçmeli Dersler* 7.5
Toplam                                  21

GENEL TOPLAM

40.5

Seçmeli Dersler*

 Mezun olmak için en az 7,5 kredi seçmeli ders almak zorunludur.

Mezuniyet Koşulları Özeti:  
Dersler Kredi Ders Sayısı
Zorunlu Dersler 25.5 11
Seçmeli Dersler 7.5 3-6
Yönetim Becerileri Geliştirme 1.5 1
Proje 6 2
Toplam 40.5 17-20

 

Sunulan geniş seçmeli ders yelpazesi farklı işlevsel alanlarda derinlemesine bilgi verme amacını taşır. Öğrenciler alacakları seçmeli dersleri belli bir alanda uzmanlaşacak ya da birçok alanda bilgi sahibi olacak şekilde kendileri ayarlayabilirler. Daha geniş bir çeşitlilik ve esneklik sunmak için seçmeli dersler yarım dönemlik (7 hafta, 1.5 kredi) veya tam dönemlik (14 hafta, 3 kredi)  dersler olarak sunulur.  MBA ve MiF (Finans Yüksek Lisans) derslerine ek olarak MBA öğrencileri lisans programında sunulan dersler içinden 2 adedi geçmemek kaydıyla seçmeli ders alabilirler.

Aşağıda yer alan seçmeli derslerin listesi, adaylara, programda düzenli olarak açılan seçmeli dersler hakkında bilgi vermesi amacıyla sunulmaktadır. Her ne kadar liste her yıl değişse de sunulan liste düzenli olarak açılan derslerden oluşmaktadır.
 
Finans  Operasyon Yönetimi Pazarlama Yönetim
Uluslararası Finans Tedarik Zinciri Yönetimi Tüketici Davranışları Girişimcilik
Portföy Teorisi Proje Yönetimi Marka Yönetimi Yönetimde Eylem Geliştirme: İcraat Yönetimi
Finansal Modelleme  Karar Modelleri Dijital Pazarlama Strateji Uygulama
Finansal Türevler  Gelir Yönetimi Pazarlama Stratejisi  Müzakere Becerileri 
Kurumsal Finans Excel için VBA ile Programlama Uluslararası Pazarlama Yeni Girişim Kurma
Sabit Gelirli Menkul Analizi Yöneticiler için İleri Seviye Excel  Pazarlamada Fiyatlandırma  
Finansal Risk Yönetimi Bilgi Sistemleri Satış Yönetimi  
Şirket Birleşmeleri & Satın Almaları Mekansal Zeka ile Müşteri İlişkileri Yönetimi Pazar Araştırması Yöntemleri   
Para, Bankacılık ve Finansal Kurumlar Simulasyon Temelli Analitik Karar Verme "Big Picture" Pazarlama Stratejisi   
Finansal Değerleme       

 

Showcase

SOM Pictures

Video Gallery

Testimonial

Duyuru ve etkinliklerimizden haberdar olmak için lütfen bize e-posta adresinizi verin.