Arama formu

Arama formu

MBA

Öğretim Programı

Sabancı MBA programı, genç yetenekleri yönetim pozisyonlarına hazırlamak için gerekli olduğuna inandığımız sağlam temelleri olan bir dizi ilkeler üzerine tasarlanmıştır. Bunlar:   

 • Uygulama ile öğrenme fırsatları yaratarak, teori ve pratiği bütünleştirmek
 • Özgüveni pekiştiren, zorlu ve yoğun bir program olmak
 • Bir şirket içindeki fonksiyonlar ve bunların birbiriyle nasıl bütünleştiğiyle ilgili vizyon kazandırmak
 • Öğrencilere, kendilerini zorlayacak hedefler koymak, bu hedeflere yönelik çalışmak ve ulaşmak ile ilgili fırsatlar yaratmak
 • Temel yönetim becerilerini geliştirmek
 • Mezunlarını küresel ekonomi ortamında çalışmaya hazırlamak
 • Şirketlerdeki çalışmalar: "Company Action Projects" (CAP) ve staj
 • Dersler: Yönetim Becerileri Geliştime Çalıştayları, Pratik Paylaşımı dersi, derslerde öğrencilerden istenen takım çalışmaları (proje, sunum vs), Yönetimde Eylem Geliştirme dersi
 • Yöneticilerle tanışma: "Executive Insights" seminerleri (Genel müdür ve şirket sahibi konuşmacılar), derslerde konuk konuşmacılar, kariyer panelleri (sektör yada uzmanlık alanı tanıtımları)
 • MBA Kulübü etkinlikleri/projeleri: Öğrencilerin planlayıp, fon topladığı, tanıtıp organize ettiği etkinler: Pazarlama Sohbetleri, Sosyal Medya Zirvesi, Finans Sohbetleri, Girişimcilik Zirvesi gibi

Bu etkinliklerle bir Sabancı MBA öğrencisi, yılda 75 ile 100 arasında yöneticiyi dinleme ve tanıma olanağına sahip olmakta ve:

 • Bölgedeki önde gelen şirketleri daha iyi tanıtmakta (insan kaynakları politikaları, hedefleri, güçlü yönleri gibi) ve böylece kariyer planını daha iyi yapabilmektedir
 • Profesyonel ağını geliştirmektedir
 • Gerekli yönetim becerilerini (sözlü ve yazılı sunum, müzakere, takım inşaası, mülakat, zaman yönetimi, çatışma yönetimi) uygulayarak öğrenmektedir
 • Projeleri daha iyi yönetmeyi gerçek projeleri yöneterek öğrenmektedir.

Sabancı Üniversitesi MBA Programı’nı, benzer programlardan ayıran ve dünya standartlarında kılan özelliklerinden biri Yönetimde Eylem Projeleri (CAP)’dir. Sabancı MBA öğrencileri, zorunlu ve seçmeli derslerin yanı sıra, programın ikinci döneminde (bahar dönemi) kendilerine iş tecrübesi kazandıran Yönetimde Eylem Projelerine katılarak, yaparak öğrenme olanağı bulmaktadır. Yönetimde Eylem Projelerinin (CAP) en önemli özelliği, şirketlerin yürütmeyi arzu ettikleri gerçek projeler olmalarıdır. Sabancı MBA her sene Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden gerçek proje teklifleri alır, öğrencilerimiz ikinci akademik yarıyılda en az 3 kişilik takımlar halinde hafta içi 3 gün boyunca seçtikleri şirkete giderek projeler yürütürler; böylelikle öğrencilerimize iş tecrübesini program içerisinde kazandırmış ve onları gerçek projeler ile profesyonel hayata hazırlamış oluyoruz. Ayrıca projeler yürülürken “deneyim paylaşımı” adı altındaki dersle öğrencilerin deneyimlerinde yaşadıkları zorluklardan ders çıkarmalarını ve birçok örneği bir arada görerek proje yönetimi konusunda gelişmelerini sağlıyoruz.

Başlıca Özellikleri

 • Bir şirkette dört ay süren gerçek bir projedir.
 • Bir öğrenci takımı çalışmasıdır.
 • Öğrenciler haftanın üç günü proje yaptıkları şirkette çalışmaktadırlar.
 • Her takıma üniversiteden bir öğretim üyesi ve proje yapılan şirketten bir yönetici danışman olarak atanır.
 • Proje başlamadan önce bir "gizlilik anlaşması" imzalanır.

mba_mufredat_fall_2016_tr_3_0.jpg

 

1. Hazırlık Dönemi ( 2 veya 3 Hafta)
Ders Kodu Ders Adı Kredi
Oryantasyon - -
Toplumsal Duyarlılık Projesi (2 gün) - -
MGMT 504 Kararlar ve Belirsizlik 1.5
MGMT 508 İş Dünyasında Etik  1.5
MGMT 514 Yöneticiler için Ekonomi  1.5
Toplam                                          4.5
Güz Dönemi
Ders Kodu Ders Adı Kredi
ACC501 Finansal Muhasebe ve Raporlama 3
FIN 502 Finansın Temel İlkeleri 3
MGMT 501 Küreselleşme 1.5
MGMT 596 Yönetim Becerileri Geliştirme Çalıştayları 1.5
MKTG 501 Pazarlama Yönetimi 3
OPIM 501 İşletme Operasyonları Yönetimi 3
ORG 501 Organizasyonel Davranışlar  3
  Seçmeli Dersler  3
Toplam                                  21
2. Hazırlık Dönemi ( 1 veya 2 Hafta)
Ders Kodu Ders Adı  Kredi 
MGMT 591 Proje 1 (Yönetimde Eylem Projeleri - CAP Şirket Sunumları) 0
Toplam    0
Bahar Dönemi
Ders Kodu Ders Adı Kredi
MGMT 510 Strateji Yönetimi 3
MGMT 511 İş Simulasyonu 1.5
MGMT 592 Proje 2 (Yönetimde Eylem Projeleri - CAP) 6
MGMT 593 Proje Tecrübesi Paylaşımı 1.5
PROJ 500 Staj veya Uluslararası Değişim Programları 0
  Seçmeli Dersler* 3
Toplam                                  15

GENEL TOPLAM

40.5

Seçmeli Dersler*

 Mezun olmak için en az 6 kredi seçmeli ders almak zorunludur.

Mezuniyet Koşulları Özeti:  
Dersler Kredi Ders Sayısı
Zorunlu Dersler 27 12
Seçmeli Dersler 6 3-6
Yönetim Becerileri Geliştirme 1.5 1
Staj 0 1
Proje 6 2
Toplam 40.5 19-22

 

Sunulan geniş seçmeli ders yelpazesi farklı işlevsel alanlarda derinlemesine bilgi verme amacını taşır. Öğrenciler alacakları seçmeli dersleri belli bir alanda uzmanlaşacak ya da birçok alanda bilgi sahibi olacak şekilde kendileri ayarlayabilirler. Daha geniş bir çeşitlilik ve esneklik sunmak için seçmeli dersler yarım dönemlik (7 hafta, 1.5 kredi) veya tam dönemlik (14 hafta, 3 kredi)  dersler olarak sunulur.  MBA ve MiF (Finans Yüksek Lisans) derslerine ek olarak MBA öğrencileri lisans programında sunulan dersler içinden 2 adedi geçmemek kaydıyla seçmeli ders alabilirler.

Aşağıda yer alan seçmeli derslerin listesi, adaylara, programda düzenli olarak açılan seçmeli dersler hakkında bilgi vermesi amacıyla sunulmaktadır. Her ne kadar liste her yıl değişse de sunulan liste düzenli olarak açılan derslerden oluşmaktadır.

Yönetim

Pazarlama

 

Girişimcilik

Tüketici Davranışları

 

Kurumsal Yönetişim

Uluslararası Pazarlama

 

Müzakere Becerileri

Marka Yönetimi

 

Yönetimde Eylem Geliştirme

Pazarlama Stratejisi

 

İş Hukuku

Fiyatlandırma ve Ciro Yönetimi

Yönetim Muhasebesi 

Pazar Araştırması Yöntemleri

Operasyon Yönetimi 

Finans ve Muhasebe

Proje Yönetimi

İleri Kurumsal Finans

İş Süreçlerinin Analizi ve Tasarımı

Yatırımlar

 

Karar Modelleri  

Finansal Türevler ve Risk Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi

Finansal Modelleme

 

Bilgi Sistemleri

Para, Bankacılık ve Finansal Kurumlar

 

 

Showcase

SOM Pictures

Video Gallery

Testimonial

Duyuru ve etkinliklerimizden haberdar olmak için lütfen bize e-posta adresinizi verin.