Arama formu

Arama formu

YBF Hakkında

Başvuru Süreci

Başvurunun değerlendirmeye alınabilmesi için aşağıdaki tüm belgelerin sağlanması gerekmektedir:

1. On-Line Başvuru Formu

2. Resmi Transkript: Adayın her üniversite derecesi için ilgili yükseköğretim kurumunun Öğrenci İşleri tarafından hazırlanmış, aldığı tüm dersleri ve notlarını gösteren resmi belgenin kapalı zarf içinde sunulması gerekmektedir.

3. Two Letters of Recommendation: Adayın İş Analitiği yüksek lisans düzeyinde bir eğitim sürecine uygunluğunu, hazırlığını ve motivasyonunu değerlendirebilecek iki ayrı kişiden kapalı zarf içinde sunulmak üzere referans mektubu alınmalıdır.

4. 1 Adet Vesikalık Fotoğraf

5.  Resmi GMAT/GRE/GAT ve ALES puanları: TC uyruklu adayların GMAT ya da GRE puanının yanı sıra ALES puanlarını da belgelemeleri gerekmektedir. Yabancı uyruklu adayların GMAT ya da GRE puanlarından sadece birini belgelemeleri yeterlidir. Pakistan HEC burslu adayların GAT sınav sonuçlarını belgelemeleri gerekmektedir.

Adaylar sonuçların 7100 numaralı kuruma gönderilmesini talep etmelidirler. Ayrıntılı bilgi için lütfen www.mba.com adresine bakınız.

6. İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuç Belgesi:

TOEFL-IBT   PTE  CAE CPE KPDS-ÜDS-YDS-EYDS-YÖKDİL
  83   70   B C 69

Sınav tarihinden itibaren TOEFL için 2, YDS, KPDS ve ÜDS için 3 yıl geçerlilik süreleri vardır.

Sabancı Üniversitesi İngilizce Dil Ölçme Sınavı (ELAE). Yukarıda belirtilen dil skorlarından herhangi biri bulunmayan ya da sınavda başarılı olamayan adaylar, lisansüstü programa devam edebilmek için İngilizce hazırlık sınıfını başarı ile tamamlamaları gerekir. İngilizce hazırlık sınıfında başarısız olmaları durumunda lisansüstü programa kayıt hakkını kaybederler.

Sabancı Üniversitesi mezunları, mezuniyetlerini takiben 2 yıl içinde Sabancı Üniversitesi lisansüstü programlarına başvurdukları ve kabul edildikleri takdirde, İngilizce Yeterlilikten muaf tutulurlar.

7. Kişisel ve Mesleki Amaçları Anlatan Niyet Mektubu

Adayların 3 sayfayı aşmayacak şekilde neden İş Analitiği Yüksek Lisans Programına katılmak istediklerini, ilgilendikleri araştırma konularını ve mezuniyet sonrası planlarını anlatan bir niyet mektubu yazmaları gerekmektedir.
8. Özgeçmiş

Adayların eğitim ve iş tecrübesi geçmişlerini, aldıkları ödül ve bursları ve başvurularının değerlendirmesine katkıda bulunacağını düşündükleri diğer bilgileri aktaran bir özgeçmiş göndermeleri gerekmektedir. Özgeçmişin ilk sayfasında adayın posta ve e-posta adresi, telefon ve faks numaraları bulunmalıdır.

Başvuru paketinin aşağıdaki adrese iletilmesi gerekmektedir (elektronik başvuru formunu doldurduktan ve başvuru paketinizi bize ulaştırdıktan sonra başvurunuz tamamlanmış olacaktır).

Ekin BASAT

Yönetim Bilimleri Fakültesi

Sabancı Üniversitesi

Orta Mah. Üniversite Cad. No:27

Orhanli, Tuzla 34956 Istanbul

E-mail:ekinbasat@sabanciuniv.edu

Telefon: +90-216 483 9671.  

Başvuru İşlemleri belgesini yüklemek için tıklayınız
On-line başvuru oluşturmadan önce bu belgeyi dikkatle okuyunuz.

Referans Mektubu Formu’na da ihtiyacınız olacak.
Referans Mektubu Formu’nu yüklemek için tıklayınız

Hazır olduğunuzda, aşağıdaki bağlantıyı kullanarak on-line başvuru oluşturunuz.
On-line başvuru işlemleri için tıklayınız .
 

Erken başvuru için son tarih:    9 Haziran 2017

Son başvuru tarihi:       7 Temmuz 2017

Showcase

SOM Pictures

Video Gallery

Testimonial

Duyuru ve etkinliklerimizden haberdar olmak için lütfen bize e-posta adresinizi verin.