Arama formu

Arama formu

YBF Hakkında

Başvuru Süreci

Eksiksiz başvurular öncelikle Doktora Komitesi ve sonrasında adayın ilgilendiği alanın öğretim üyeleri tarafından incelenir. Doktora Komitesi başvuru koşullarının asgarisinin sağlanıp sağlanmadığını ve fakültede adayın ilgilendiği alanda doktora danışmanı olup olmadığını tespit eder. Son değerlendirme için en kuvvetli görünen adaylar bir komite tarafından şahsen veya mümkün değilse telefonla mülakata alınır. Kesin kabul, Komite'nin önerilerinin ilgili Enstitü tarafından onaylanması ile gerçekleşir ve adaylara duyurulur.

Doktora programı ile ilgilenen adayların daha önceki yüksek lisans ve lisans çalışmalarında yüksek akademik performans göstermiş ve yüksek GMAT/GRE ve TOEFL puanlarına sahip olmaları beklenmektedir. Programa kabul edilmekle birlikte yönetim veya işletme harici alanlardan gelen öğrencilerin yüksek lisans programından ders almaları talep edilebilir. Programın her aşaması adayların tam zamanlı katılımını ve özverisini gerektirmektedir.

*Önemli Açıklama: Yüksek lisanstan doktoraya başvurularda “Tezli yüksek lisans” diploması gerekmektedir. Yüksek lisans diploma veya transkriptinde “Tezli” programdan mezuniyetine ilişkin bilgi yer almayan adayların mezun oldukları yükseköğretim kurumlarından alacakları resmi bir yazı ile bu durumu belgelemeleri şarttır. 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler, tezsiz yüksek lisans programında kayıtlı oldukları tarihleri belgelemeleri şartı ile doktora programına başvurabilir. 

Internet üzerinden yapılacak başvurunun yanı sıra, başvurunun değerlendirmeye alınabilmesi için aşağıdaki tüm belgelerin sağlanması gerekmektedir:

1. On-Line Başvuru Formu: Form için tıklayınız.

2. Resmi Transkript: Adayın her üniversite derecesi için ilgili yükseköğretim kurumunun Öğrenci İşleri tarafından hazırlanmış, aldığı tüm dersleri ve notlarını gösteren resmi belgenin kapalı zarf içinde sunulması gerekmektedir.

3. Not Ortalaması: Lisanstan doktoraya başvuran adaylar için lisans programı genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 olması gerekmektedir. 4'lük sistemden başka not sistemleri uygulayan üniversitelerin mezunlarının, resmi bir açıklama ve/veya çevrim tablosu vermeleri gerekir.

4. İki adet Referans Mektubu: Adayın doktora düzeyinde bir eğitim sürecine uygunluğunu, hazırlığını ve motivasyonunu değerlendirebilecek iki ayrı kişiden kapalı zarf içinde sunulmak üzere referans mektubu alınmalıdır. Referans Mektubu Formu’nu yüklemek için tıklayınız

5. 1 Adet Vesikalık Fotoğraf

6. Resmi GMAT/GRE ve ALES puanları. TC uyruklu adayların aşağıda belirtilen ALES puanının yanısıra GMAT ya da GRE testlerinden herhangi birinin sonucunu belgelemeleri gerekmektedir. Yabancı uyruklu adayların GMAT ya da GRE puanlarından sadece birini belgelemeleri yeterlidir.Pakistan HEC burslu adayların GAT sınav sonuçlarını belgelemeleri gerekmektedir

Adaylar sonuçların 7100 numaralı kuruma gönderilmesini talep etmelidirler.

Ayrıntılı bilgi için lütfen www.mba.com adresine bakınız.

Sağlanması gereken asgari puanlar aşağıda sunulmuştur:

GMAT GRE(Q) Eski GRE(Q) Yeni GAT - accumulative percentile
600 730 157 %60

 

ALES EA (Tezli Yüksek Lisans Mezunu) ALES EA (lisans Mezunu)
75 80

 

7. a)Doktora Programları için “Yabancı Dil Belgesi”: Aşağıda belirtilen belgelerin başvuru sırasında fotokopileri kabul edilmekle birlikte, kayıt sırasında orijinalleri istenecektir.

Doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden merkezi yabancı dil sınavından(YDS) en az 73 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. “Yabancı Dil Belgesi”nin İngilizce olması durumunda asgari puan tablosu aşağıdaki gibidir.

TOEFL*: Internet-based test (IBT) en az 88;

KPDS: En az 73 puan

ÜDS: En az 73 puan.

YDS: En az 73 puan

Bu sınavların geçerlilik süreleri şöyledir: TOEFL 2 yıl,  YDS, KPDS ve ÜDS 3 yıl.

“Yabancı Dil Belgesi”ni İngilizce dışında yukarıda belirtilen dillerden birinden sağlayan adayın, ek olarak 7-b) maddesinde belirtilen  İngilizce yeterlilik şartını da sağlaması zorunludur.

   b) İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuç Belgesi : Sabancı Üniversitesinin öğrenim dili İngilizce olduğundan aşağıda asgari puanları ve geçerlilik süreleri belirtilen İngilizce sınav sonuç belgelerinden herhangi biri sunulmalıdır. Bu belgelerin başvuru sırasında fotokopileri kabul edilmekle birlikte, kayıt sırasında orijinalleri istenecektir.

TOEFL-IBT*   PTE  CAE CPE KPDS-ÜDS-YDS-EYDS-YÖKDİL
  88   74   B C 73

Bu sınavların geçerlilik süreleri şöyledir: KPDS, YDS ve ÜDS 3 yıl, TOEFL, IELTS 2 yıl.

Başvuru sırasında İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuç Belgesi'ni temin edemeyen adaylar(diğer tüm koşulları sağlayarak) programa kabul edildikleri takdirde Sabancı Üniversitesi İngilizce Dil Ölçme Sınavı'nda (ELAE) yeterli başarıyı göstermeleri koşulu ile kabul edilirler. Sınavda başarısız olan veya sınava katılmayan adayların, lisansüstü programa devam edebilmek için İngilizce hazırlık sınıfını başarı ile tamamlamaları gerekir. İngilizce hazırlık sınıfında başarısız olmaları durumunda lisansüstü programa kayıt hakkını kaybederler.

Sabancı Üniversitesi mezunları, mezuniyetlerini takiben 2 yıl içinde Sabancı Üniversitesi lisansüstü programlarına başvurdukları ve kabul edildikleri takdirde, İngilizce Yeterlilikten muaf tutulurlar.

*ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi 6. madde 3. fıkra d bendi uyarınca uluslararası bir yabancı dil sınavına eşdeğerlik verilmesinde ve sürdürülmesinde sınavın Türkiye’de yapılıyor olması halinde devlet üniversitelerine ait binalarda yapılması şartı bulunmaktadır.

 8. Kişisel ve Mesleki Amaçları Anlatan Niyet Mektubu

Adayların 3 sayfayı aşmayacak şekilde neden seçtikleri alanda doktora yapmak istediklerini, ilgilendikleri araştırma konularını ve mezuniyet sonrası planlarını anlatan bir niyet mektubu yazmaları gerekmektedir.

 9. Özgeçmiş

Adayların eğitim ve iş tecrübesi geçmişlerini, aldıkları ödül ve bursları ve başvurularının değerlendirmesine katkıda bulunacağını düşündükleri diğer bilgileri aktaran bir özgeçmiş göndermeleri gerekmektedir. Özgeçmişin ilk sayfasında adayın posta ve e-posta adresi, telefon ve faks numaraları bulunmalıdır.

Başvuru İşlemleri belgesini yüklemek için tıklayınız.
On-line başvuru oluşturmadan önce bu belgeyi dikkatle okuyunuz.

Referans Mektubu Formu’na da ihtiyacınız olacak.
Referans Mektubu Formu’nu yüklemek için tıklayınız.

Hazır olduğunuzda, aşağıdaki bağlantıyı kullanarak on-line başvuru oluşturunuz.
On-line başvuru işlemleri için tıklayınız.

Başvuru İşlemleri belgesindeki talimatlara göre hazırlayacağınız başvuru dosyasını aşağıdaki adrese gönderiniz:

Ekin Basat

Yönetim Bilimleri Fakültesi
Sabancı Üniversitesi
Orta Mah. Üniversite Cad. No:27
Orhanlı-Tuzla, 34956
İstanbul, Türkiye

Tel: (+90) 216 483-9653
Tel: (+90) 216 483-9671
Fax: (+90) 216 483-9699
E-Posta: ekinbasat@sabanciuniv.edu

Son başvuru tarihi: 22 Haziran 2018

Showcase

SOM Pictures

Video Gallery

Testimonial

Duyuru ve etkinliklerimizden haberdar olmak için lütfen bize e-posta adresinizi verin.