Arama formu

Arama formu

YBF Hakkında

Uzmanlık Alanları

Doktora Programı dört uzmanlık alanı sunmaktadır:

Yönetim ve organizasyon alanı genellikle örgütlerin ve daha üst analiz düzeylerinin incelenmesine yönelik daha makro bir yönelim ile örgütlerin içinde yer alan bireylerin ve grupların davranışlarına ve yönetimine odaklanan daha mikro konuları içeren bir alan olarak kabul edilir. Sabancı Üniversitesi doktora programı çerçevesindeki yönetim ve organizasyon uzmanlık alanı bu iki yönelimden biri üzerinde çalışmak isteyen ya da ikisini birleştirmenin yolunu arayan öğrencilerin isteklerine cevap verir.

Yönetim ve organizasyon alanında öğrencilere öncelikle akademik araştırmaların yürütülmesi konusunda sağlam bir temel kazandırır. Bu temel oluşturulduktan sonra, öğrenciler örgüt kuramı, stratejik yönetim, örgütsel davranış ve kültürlerarası psikoloji konusunda dersler alırlar. Bunun ardından, öğrenciler seçmeli dersler alarak kendi ilgi alanlarına yönelme ve tez aşamasında ele alınacak araştırma konularını oluşturma olanağı bulurlar.

Lisans mezunları için doktora programı yükümlülükleri ve ders tanımları için tıklayınız.
Yüksek Lisans mezunları için doktora programı yükümlülükleri ve ders tanımları için tıklayınız.

Büyük Veri yani Big Data’nın giderek artan bir oranda hayatımıza girmesiyle, veriye dayalı iş kararları almak isteyen firmaların ve kurumların bu alanda daha çok Ar-Ge yatırımı yapma ve Ar-Ge faaliyetleri yürütme ihtiyacı doğmuştur. Bu anlamda en önemli ihtiyaç olan araştırmacı işgücü kaynağı yetiştirmeye ve sunmaya yönelik olan İş Analitiği doktora programımız, titizlikle hazırlanmış akademik müfredatı, uygulama fırsatı sunan sektöründe lider firmalarla işbirlikleri ve SU bünyesinde MIT Media Lab işbirliği ile kurulan Behavioral Analytics & Visualization Lab ortamında gerçek veriler ile araştırma yapma imkanları sayesinde Türkiye’de benzeri olmayan bir program olarak önemli bir ihtiyaca cevap vermektedir.

Yönetim Bilimleri Fakültesi bünyesine yer alan Doktora programları arasına bir uzmanlık alanı olarak eklenen İş Analitiği doktora programı, tam burslu bir program olup, geçmiş akademik başarısı üst düzey adaylara yönelik olarak sunulmaktadır. Bu programı başarıyla tamamlayan adayların, kariyerlerine akademik dünyada devam etmek istemeleri durumunda üst düzey araştırma üniversitelerinde Akademisyen olarak; iş dünyasında devam etmek istemeleri halinde ise İş ve Veri Analitiği hizmetleri sunan firmaların ya da bu hizmetleri kendi iç Ar-Ge birimlerinde gerçekleştiren kurumların bünyelerinde Analitik Uzmanı olarak devam etmeleri mümkündür. Müfredatın Sabancı Üniversitesi bünyesinde yer alan farklı disiplinlerden alınabilecek derslerle zenginleştirilebilmesi, programa çeşitlilik katarken aynı zamana doktora adaylarımızı kariyerlerinin bir sonraki adımı için en kapsamlı ve etkin bir şekilde hazırlanabilmesine imkan sağlamaktadır.

Lisans mezunları doktora programı yükümlülükleri ve ders tanımları için tıklayınız.

Yüksek Lisans mezunları doktora programı yükümlülükleri ve ders tanımları için tıklayınız.

Örgütlerin en temel işlevlerinden olan operasyonlar mal üretimi veya hizmet sağlama ile doğrudan ilgili olan bütün faaliyetleri kapsar. İşletme operasyonları yönetimi yöneticilerin örgütlerinin operasyon işlevi konusunda karşı karşıya kaldıkları karar alma sorunlarına eğilme ihtiyacı ile ortaya çıkmış bir alandır. Sürekli değişen doğası üretim mühendisliğinden yola çıkan bu alanı operasyonlar ve imalat stratejileri, hizmet operasyonları, ürün ve süreç tasarımı, yenilikler, kalite yönetimi, süreçlerin yeniden yapılandırılması, arz zinciri tasarımı ve yönetimi gibi konuları da içine alacak şekilde genişlemeye itmiştir. Bütün bu saydıklarımız bir kuruluşun faaliyet gösterdiği bütün değer zincirini kapsamakta ve tedarikçilerden müşterilere kadar bütün igili tarafları ve aralarındaki ilişkileri içine almaktadır.

Sabancı Üniversitesi Doktora Programı çerçevesindeki işletme operasyonları yönetimi uzmanlık alanı bu alanlardan birinde en uygun araştırma yöntemleriyle çalışmak isteyen öğrencilerin isteklerine cevap vermektedir. Alanın içerdiği çeşitlilik farklı disiplinlerde şekillenen farklı araştırma yöntemleri gerektirir.  Müfredat öğrencilerin işletme operasyonları araştırmaları ve istatistik temelli geleneksel araştırma yöntemleriyle kalmayıp örgütsel çalışmalar gibi diğer işletme disiplinlerinin araştırma yöntemlerini de tanımalarına olanak verecek şekilde düzenlenmiştir. Bu bakış açısı yerleştikten sonra öğrenciler kendi ilgi alanlarına  odaklanma ve tez aşamasında ele alınacak araştırma konularını oluşturma olanağı bulurlar.

Lisans mezunları için doktora programı yükümlülükleri ve ders tanımları için tıklayınız.
Yüksek Lisans mezunları için doktora programı yükümlülükleri ve ders tanımları için tıklayınız.

Doktora programının Finans alanında uzmanlaşan öğrencilere akademik kariyere yönelik kuvvetli analitik temeller ve araştırma becerilerinin kazandırılması hedeflenmektedir. Finans alanındaki araştırmalar genelde ekonomik modeller üzerine kurulmaktadır. Bu modeller kullanılarak uygulamada karşılaşılan önemli sorulara cevaplar aranır. Bu problemler genel olarak sermaye, risk ve ödüllerin yönetimi ve dağılımı ile ilgilidir.

Finans alanındaki müfredat finans teorisinin yanısıra akademik araştırmalar ve finans sektöründe kullanılan araçlar üzerinde durmaktadır. Özellikle, ampirik araştırmalar finansal ekonometrik araçları çokça kullanmaktadır. Bunun yanısıra pazarın önemli özelliklerini temsil edebilen karmaşık modelleri anlamaya yarayan matematiksel yöntemler de kapsanmaktadır.

Lisans mezunları için doktora programı yükümlülükleri ve ders tanımları için tıklayınız.
Yüksek Lisans mezunları için doktora programı yükümlülükleri ve ders tanımları için tıklayınız.

Showcase

SOM Pictures

Video Gallery

Testimonial

Duyuru ve etkinliklerimizden haberdar olmak için lütfen bize e-posta adresinizi verin.