DİNLE

2019 Hakan Orbay Araştırma Ödülü

Sabancı Üniversitesi, Yönetim Bilimleri Fakültesi, 2013 yılından itibaren Hakan Orbay anısına ödüllü bir yarışma başlatmıştır. Her yıl tekrarlanan bu yarışmanın amacı,finans ve mikro iktisat alanındaki genç araştırmacıların özgün çalışmalar üretmelerini desteklemektir.
 

2018 senesinde  bu ödül aşağıdaki araştırmacılara verilmiştir.

 

 • Genç Araştırmacı Ödülü:

Yard. Doç. Dr. Selman Erol, Tepper School of Business, Carnegie Mellon University, “Network Hazard & Bailouts” 

 • Doktora Öğrencisi Ödülü:

Dr. Adrian Aycan Corum, PhD Candidate, The Wharton School, UPENN (Finance Department) “Activist Settlements”

 

 

Başvuru Koşulları:
 

 • Ödül, finans ve mikro iktisat alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı tüm çalışmalara açık olmakla beraber, firma kuramı, kontrat ve teşvik kuramları, şirket finansmanı ve kurumsal yönetişim
  alanlarındaki kuramsal ve/veya uygulamalı çalışmalar ile gelişmekte olan ülke piyasalarını anlamaya yönelik araştırmaların desteklenmesine öncelik verilecektir.
 • Genç Araştırmacı ödülü için son başvuru tarihinde 40 yaşından gün almamış doktora derecesine sahip araştırmacılar ödüle başvurabilir. Başvuru yapan yazarın ödül şartlarını
  sağlıyor olması koşuluyla, başvurulan makalelerde başka yazarların olması ödüle başvurmaya bir engel teşkil etmemektedir. 
 • Doktora Öğrencisi Ödülü için başvuru tarihinde doktora öğrencisi olan adaylar başvuru yapabilir.
 • Başvuru, ödül için başvurulan makale ile ödüle başvuran araştırmacının özgeçmişini içermelidir. Makalenin ilk sayfasında özeti bulunmalıdır.
  Makale ve özgeçmişler Türkçe ya da İngilizce olarak gönderilebilir. Başvurular pdf ya da word formatında orbayaward@sabanciuniv.edu adresine gönderilmelidir.
 • Yalnızca başvuru sırasında henüz yayına kabul edilmemiş, özgün makaleler ödül için değerlendirilmeye alınacaktır. Makalenin, değerlendirilmek üzere
  bir dergiye gönderilmiş olması başvuru için engel teşkil etmemektedir.
 • Ödülü kazananların, ödülü kazanan makalelerinin yayımlanacak versiyonlarında bu ödülü aldıklarını belirtmeleri beklenmektedir.
 • Jüri Doktora Öğrencisi Ödülü kategorisinde ödüle layık araştırma olmaması halinde ödülü Genç Araştırmacı kategorisinde ikincilik ödülü olarak verme yetkisine sahiptir.
   

Ödül Jürisi:
Benan Zeki Orbay, İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Aziz Şimşir, Sabancı Üniversitesi 
Eren İnci, Sabancı Üniversitesi 
İzak Atiyas Sabancı Üniversitesi 
Koray Deniz Şimşek, Crummer Graduate School of Business, Rollins College
Melsa Ararat, Sabancı Üniversitesi 
Yiğit Atılgan,  Sabancı Üniversitesi 

Koordinatör: Burcu Albayrak, Sabancı Üniversitesi

 

Hakan Orbay’ın Kısa Özgeçmişi:
1979 yılında Ankara Fen Lisesi’den mezun olduktan sonra 1979-1983 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Mühendisliği ve Fizik Bölümleri’nde lisans eğitimini tamamlamıştır. Yüksek lisans derecesini 1986 yılında Calgary Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden almış, ardından Türkiye’ye dönmüş ve 1988-1991 yıllarında bankacılık sektöründe bilgi teknolojileri alanında çeşitli görevlerde bulunmuştur. Akademiye olan ilgisini çalışma hayatında da kaybetmemiş ve 1991 yılında ABD’ye giderek Stanford Üniversitesi Yüksek İşletme Okulu (Graduate School of Business) İktisat Bölümü’nde doktorasını tamamlamıştır. 1996-1999 yılları arasında Koç Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmış, ardından da kuruluş aşamasında Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi kadrosuna katılarak vefat ettiği 2011 yılına kadar burada görevine devam etmiştir. Hakan Orbay, iktisat ve finans alanlarında özgün çalışmalar üretmiş, Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi’nin yapılandırılmasında, direktörlüğünü yürüttüğü MBA programlarının geliştirilmesinde önemli katkılar sağlamıştır.