DİNLE

Öğretim Üyeleri

Ahmet Öncü Öğretim Üyesi
aoncusabanciunivedu
(216) 483 9651

Kişisel Web

Eğitim

İktisat Lisansı ve Yüksek Lisansı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), sırasıyla 1985; 1987; İktisat Yüksek Lisansı, Alberta Üniversitesi (Kanada), 1990; Sosyoloji Doktorası, Alberta Üniversitesi (Kanada) 1996.

Araştırma Alanları

Örgüt sosyolojisi; politik iktisat; toplum teorisi.

Yayınlar

 • Makaleler
  Öncü, Ahmet (2017) "On the possibility of a "Soviet of technicians": Veblen's cumulative causation applied to the Turkish case", Review of Radical Political Economics, Vol.49, No.1, 67-82 (SSCI)
  Öncü, Ahmet and Balkan, Erol (2016) "Nouveaux riches of the city of minarets and skyscrapers: neoliberalism and the reproduction of the Islamic middle class in Istanbul", Research and Policy on Turkey, Vol.1, No.1, 29-45 (NA)
  Öncü, Ahmet (2014) "Turkish capitalist modernity and the Gezi revolt", Journal of Historical Sociology, Vol.27, No.2, 151-176 (SSCI)
  Öncü, Ahmet (2014) "TMMOB yalnızca bir meslek örgütü değildir: Veblen'in kümülatif nedensellik yönteminin Türkiye'ye uygulanması", Elektrik Mühendisliği Dergisi, Vol.450, 87-96 (NA)
  Öncü, Ahmet (2009) "Wither business ideology: revisiting Veblen's theory of engineers as revolutionary actors", Review of Radical Political Economics, Vol.41, No.2, 196-215 (SSCI)
  Köse, Ahmet Haşim and Öncü, Ahmet (2009) "Marksist perspektiften krize bakış: başka bir dünya mümkündür", Toplum ve Hekim Dergisi, Vol.24, No.1 (NA)
  Öncü, Ahmet (2007) ""Yekin mühendis" beratı ya da şahsiyetli soyut emekçiler: TMMOB nereye?", DM Teorik-Politik Dergi, Vol.1, No.4, 122-141 (NA)
  Koçan, Gürcan and Öncü, Ahmet (2007) "Rejuvenating citizenship in the context of diversity", epsNet Kiosk Plus, THE NET Journal of Political Science, Vol.5, No.1, 109-119 (NA)
  Koçan, Gürcan and Öncü, Ahmet (2006) "From the morality of living to the morality of sying: hunger strikes in Turkish prisons", Citizenship Studies, Vol.10, No.3, 349-372 (SSCI)
  Öncü, Ahmet and Koçan, Gürcan (2005) "High life, low life and common life: The role of affections and love in citizenship", Norwegian Journal of Migration Research, Vol.2005, No.2, 57-71 (NA)
  Öncü, Ahmet (2005) "Dünya ekonomisi nereye?", İktisat Dergisi, Vol.2005, No.459-460 , 3-14 (NA)
  Koçan, Gürcan and Öncü, Ahmet (2004) "Citizen Alevi in Turkey: beyond confirmation and denial", Journal of historical sociology, Vol.17, No.4, 464-489 (SSCI)
  Öncü, Ahmet (2004) "Kamusal hizmetler neden ticarileştiriliyor? Ticarileşen hizmetler neden "serbest rekabete açılıyor?"", TMMOB, Mühendislikte, Mimarlıkta ve Planlamada Ölçü, 17-24 (NA)
  Öncü, Ahmet (2003) "Dictatorship plus hegemony: a Gramscian analysis of the Turkish state", Science & Society, Vol.67, No.3, 303-328 (SSCI)
 • Kitaplar
  Absentee ownership and its discontents: critical essays on the legacy of Thorstein Veblen, Hudson, Michael and Öncü, Ahmet (eds.), London and New York: ISLET (Institute for the Study of Long-term Economic Trends), September 2016
  The neoliberal landscape and the rise of Islamist capital in Turkey, Balkan, Neşecan and Balkan, Erol and Öncü, Ahmet (eds.), New York and Oxford: Berghahn Books, February 2015
  Neoliberalizm, islamcı sermayenin yükselişi ve AKP, Balkan, Neşecan and Balkan, Erol and Öncü, Ahmet (eds.), İstanbul: Yordam Kitap 2014
  Köse, Ahmet Haşim and Öncü, Ahmet, Tahsildarlar ve borçlular: karşı-iktisat gözüyle dünya kapitalizmi ve Türkiye, İstanbul: Evrensel , October 2006
  Şerif Mardin'e Armağan, İstanbul: İletişim , June 2005
 • Kitap Bölümleri
  Öncü, Ahmet, "Masterless engineers of Turkey: an institutional evolution corroborating Veblen's theory of engineers", Absentee Ownership and Its Discontents: Critical Essays on the Legacy of Thorstein Veblen, Hudson, Michael and Öncü, Ahmet (eds.), London and New York: ISLET (Institute for the Study of Long-term Economic Trends), September 2016
  Öncü, Ahmet, "Business ideology and engineers as vanishing mediators", Absentee Ownership and Its Discontents: Critical Essays on the Legacy of Thorstein Veblen, Hudson, Michael and Öncü, Ahmet (eds.), London and New York: ISLET (Institute for the Study of Long-term Economic Trends), September 2016
 • Konferans Bildirileri
  Öncü, Ahmet and Öncü, T. Sabri, "G20 Seul zirvesi sonrası politik ve iktisadi gelişmeler ve Türkiye", Regional and Global Dynamics: Economic and Political Issues of Turkey and its Near Abroad, İzmir, Türkiye: İzmir Üniversitesi, November 2011, 123-147
  Öncü, Ahmet, "Sanayileşmeyi yeniden düşünmek: rekabet mi? dayanışma mı?", Doğan, Hasan Hüseyin (ed.), Türkiye İktisat Politikaları Kurultayı, Malatya: İnönü Üniversitesi 2006, 271-292
  Tunçalp, Deniz and Öncü, Ahmet and Denizel, Meltem, "Recursive dualism of technology: reconstructing the process of technology adaptation in organizations", The 21st EGOS Colloquium 2005, European Group for Organizational Studies, Berlin: EGOS, July 2005, 30
  Öncü, Ahmet and Tunçalp, Deniz and Denizel, Meltem, "Enterprise resource planning technology as a source of change and stability in organizations", EuroMA 2004, Operations as a Change Agent, EuroMA, July 2004, 1167-1177
 • Editörlügü Yapilan Kitaplar / Özel Nüshalar
  Öncü, Ahmet, Mühendisler ve fiyat sistemi by Thorstein Veblen 1921, Ankara: TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası, July 2011
 • SU Öncesi Yayınları
  “İktisadın Piyasası Kapitalizmin Ekonomisi” (“The Market of Economics and the Economy of Capitalism”) in Ahmet H. Köse, Fikret Şenses and Erinç Yeldan, eds, İktisadi Kalkınma, Kriz ve İstikrar: Korkut Boratav ve Oktar Türel’e Armağan (Economic Development, Crisis and Stability: In Recognition of Korkut Boratav and Oktar Türel), İstanbul: İletişim, (2003) (With A. H. Köse)

  A Sociological Inquiry into the History of the Union of Turkish Chambers of Engineers and Architects: Engineers and the State, New York: The Edwin R. Mellen, (2003), p. 204.

  “A Class Analysis of the Professional and Political Ideologies of Engineers in Turkey” in Nesecan Balkan and Sungur Savran, eds, The Ravages of Neo-Liberalism: Economy, Society and Gender in Turkey, New York: Nova Scientific Publishers, (2002) (With A. H. Köse)

  Kapitalizm İnsanlık ve Mühendislik: Türkiye'de Mühendisler-Mimarlar, (Capitalism, Humanity and Engineering. Engineers-Architects in Turkey), TMMOB: Ankara, (2000), p. 254 (With A. H. Köse)
  Sosyoloji ya da Tarih: İbn-i Haldun ve Mukaddime Üzerine Bir Deneme (Sociology or History: An Essay on Ibn Khaldun and Muqaddimah), Ankara: Öteki, 1993, p.101.

  “Political Identity as Structure and Agency: An Institutional Analysis of the Organization of Engineers in Turkey”, International Review of Sociology, (Fall, 13, 2: 303-319, 2003)

  “Dictatorship Plus Hegemony: A Gramscian Analysis of the Turkish State,” Science & Society, (Fall, 67, 3: 303-328, 2003)

  “Democratic Citizenship Movements in the Context of Multi-layered Governance: The Case of Bergama Movement,” New Perspectives on Turkey, (Spring, 26:29-57, 2002). (With G. Koçan)

  “Reconsidering the Meaning of Scientific Management from a Marxist Perspective,” Cultural Logic, (4:2, 2002). (With A. H. Köse)

  “Mühendis Yöneticiler ve İşçi Mühendisler: Türkiye’deki Mühendislerin Sınıfsal Katmanlaşmasında Üniversite Eğitiminin Rolü,” (“Engineer Managers and Proleter Engineers: The Role of University Education in the Class Stratification of Engineers in Turkey”), Mülkiye, (230:167-184, 2001) (With A. H. Köse)

  “İşgücü piyasaları ve uluslararası işbölümünde uzmanlaşmanın mekansal boyutları: 1980 sonrası dönemde Türkiye İmalat sanayii” (“Labor Markets and Spatial Dimensions of International Division of Labor: Turkish Manufacturing Industry in the post-1980 period”), Toplum ve Bilim, (Fall, 86:72-91, 2000) (With A. H. Köse)

  "Türkiye'de mühendisler-mimarlar: Ekonomik sınıf konumları ve ideolojik oluşumları" (Engineers-Architects in Turkey: Their Class Locations and Ideological Formations), Toplum ve Bilim, (Summer, 85:9-35, 2000) (With A. H: Köse)

  “Dünya ve Türkiye Ekonomisinde Anadolu İmalat Sanayii: Zenginleşmenin mi yoksa yoksullaşmanın mı eşiğindeyiz?”, (Anatolian Manufacturing industry within the context of world and Turkish economy: Are we at the threshold of getting rich or getting poor?) Toplum ve Bilim, (77:135-159, 1998). (With A. H. Köse).

  “The Extent of Financial Repression in the Turkish Economy During 1973-1985,” METU Studies in Development, (15:73-84, 1988).

  “İktisat Eğitimi ve Dünya Krizi” (Economics Education and the World Crisis), METU Studies in Development, (13:79-82, 1986).

  “Para, Mühendislik ve “Bizim Mühendislerimiz”” (Money, Engineering and “Our Engineers”), TMMOB, Makina Mühendisleri Odası, Bülten, (74:33-39, 2003)

  “Sosyal Bilimlerin Bugünü” (Social Sciences in Our Times), Evrensel Kültür, (144:74-75, 2003)

  “‘Bir başka dünya mümkündür’ Nasıl?” (‘Another World is Possible’ How?) İktisat, İşletme ve Finans, (18:205:48-57, 2003)

  “Türkiye’de Sanayileşme Deneyimi,” (Industrialization Experience in Turkey) Görüş, (35:42-47, 1998) (With A. H. Köse).