DİNLE

Girişimcilik Yandal Programı

Girişimcilik Yan Dal Onur Programı, son yıllarda işletme bilimi alanında oluşan kuramsal ve eylemli katkılardan yararlanarak öğrencilere belli düzeyde bir yapı ve yetenek kazandıracaktır. Program, öğrencilerin girişimcilik, şirket içi girişimcilik, inovasyon, teknoloji yönetimi alanlarındaki belli başlı düşünsel akımlar ve tartışmalar konusunda bilgi ve perspektif sahibi olmalarını sağlayacaktır. Öğrenciler, kuramsal derslerle birlikte kendilerini ilgili alanlarda hazırlayabilmeleri için iş dünyasıyla sıkı bir ilişki kuracaklardır. Programın belirleyici özelliklerinden biri, girişimcilik ve inovasyonun toplum içindeki işlevlerine yönelik yeni bakış açılarını da kuracak olmasıdır. Girişimcilik sosyal alanlarda ve devlet kurumlarında da aranan birer özelliktir.

Program Yükümlülükleri

Öğrenciler bu programa en erken lisans diploma programı seçimi yaptıkları dönemi izleyen dönemde başvurabilirler. Kabul için son dönem not ortalamasının (DNO) ve genel not ortalamasının (GNO) en az 2.72 olması ve başvurunun ilgili Fakülte Kurulu kararıyla kabul edilmesi gerekir.

Mezuniyet için gerekli kredi ve ders sayısı:

Ders Kategorisi Kredi Ders
Zorunlu 11 5
Alan Seçmeli 9 3
Toplam 20 8

 

Yan Dal Onur Programını için gerekli tüm dersleri başarıyla ve en az 3.00 GNO ile tamamlayan öğrenciye sertifika verilir.

Zorunlu Dersler 

Ders Kodu Ders Adı Kredi
MGMT 401 
or 
MGMT 413
Strateji 
or 
Stratejik İnovasyon
3
MGMT 415 Girişimci Teknolojik Ticarileştirme 3
MGMT 402 Girişimcilik 3
MGMT 495 Girişimci Becerileri Çalıştayları 1 1
MGMT 496 Girişimci Becerileri Çalıştayları 2 1

 

Alan Seçmeli Dersler

Öğrenciler aşağıda bulunan derslerden her fakülteden bir ders olmak üzere toplam 3 ders almak zorundadırlar.

Ders Kodu Ders Adı Kredi Fakülte
MGMT 403 Uluslararası İşletme Yönetimi 3 YBF
MGMT 404 Teknoloji Yönetimi 3 YBF
MGMT 412 Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik 3 YBF
OPIM 409 Proje Yönetimi 3 YBF
ORG 401 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 YBF
MKTG 301 Pazarlamaya Giriş 3 YBF
ACC 201 Finansal Muhasebe ve Raporlamaya Giriş 3 YBF
ANTH 251 Global Şehrin Antropolojisi 3 SSBF
ANTH 320 Maddi Kültür 3 SSBF
ENS 205 Malzeme Bilimine Giriş I   3 MDBF
ENS 207 Enerji Sistemlerine Giriş 3 MDBF
ENS 208

Endüstri Mühendisliğine Giriş

3 MDBF
ENS 209 Bilgisayar Destekli Tasarım ve Katı Modellemeye Giriş 3 MDBF
ENS 301 Enerji Sistemleri ve Çevre 3 MDBF
ENS 302 Teknoloji ve Toplum 3 MDBF
IE 303 Karar Ekonomisi 3 MDBF
IE 407 Yatırım Karar Verme 3 MDBF
IE 414 İmalat ve Dijitalizasyon Stratejileri 3 MDBF
IR 404 Enerji Politikaları 3 SSBF
FIN 301 Finansal Yönetim 3 YBF
NS 201 Canlılar Dünyası 3 MDBF
NS 206 Evrende Neler Var?: Samanyolu'nun İçinde 3 MDBF
NS 208 Genel Biyoteknoloji 3 MDBF
NS 210 Su: Fizik,Nanofizik,Kimya ve Jeopolitik I 3 MDBF
NS 220

Önümüzdeki Yılda Dünya Enerji Görünümü

3 MDBF
NS 223 Çevre Bilimi 3 MDBF
ECON 346 Küresel Finans ve Çokuluslu Şirketler 3 SSBF
ECON 347 Proje ve Altyapı Finansmanının Temelleri 3 SSBF
ECON 412 Rekabet ve Düzenleme 3 SSBF
LAW 401 Hukuk, İş İdaresi ve Toplum 3 SSBF
LAW 403 Uluslararası İş Hukuku 3 SSBF
VA 310 Mültimedyaya Giriş 3 SSBF
VA 315 Görsel Kültür 3 SSBF
VA 333 Web Siteleri için İçerik Tasarım 3 SSBF
VA 337 Çevrimiçi Tasarım Stratejileri 3 SSBF
VA 490 Tasarımcı olarak Meslek Pratiği 3 SSBF
VIS 308 Sanat ve Yönetimi 3 SSBF
ECON 201 Oyunlar ve Stratejiler 3 SSBF
ECON 350 Finansal Kurumlar ve Piyasalar   3 SSBF
ECON 492 Türkiye Ekonomisi üzerine Seminerler    3 SSBF
HART 213 Fotoğraf ve Hareketli Görüntü Tarihi 3 SSBF
HART 293 Çağdaş Sanat 3 SSBF
HART 413 Türkiye'de Görsel Sanatlar 3 SSBF
HART 414 1960 sonrası Türk Sanatı 3 SSBF
HART 432 45 sonrası Amerikan Sanatı 3 SSBF
CULT 222 Popüler Kültür ve Günlük Yaşam 3 SSBF
CULT 223 Tüketim, Yemek ve Kültür 3 SSBF
CULT 225 Reklam ve Kültür 3 SSBF
CULT 230 Medya Çalışmalarına Giriş 3 SSBF
CULT 355 Kent Mekanları ve Kültürleri 3 SSBF
CULT 360 Tüketim Toplumu ve Kültürleri 3 SSBF
CULT 391 Türkiye'de Kültür:Eleştirel Yaklaşımlar 3 SSBF
CULT 420 Bilim, Teknoloji ve Kültür 3 SSBF
CS 201 Bilgisayarlara Giriş 3 MDBF
PSY 405 Kültür ve Bilişsel Süreçler 3 SSBF
SOC 305 Şirketlerde Yönetişim ve Sosyal Sorumluluk 3 SSBF
SOC 444 Yeni Toplumsal Hareketler 3 SSBF