DİNLE

Başvuru Süreci

Başvuru Süreci

Başvuru Süreci üç adımdan oluşmaktadır:

(1) Elektronik başvuru formunun doldurulması: Elektronik başvuru formuna ulaşmak için lütfen tıklayınız. Henüz GMAT/GRE ve herhangi bir dil sınavını almamış adaylar da elektronik başvuru formunu doldurabilir. Ancak adayların eksik belgelerini başvuruların son günlerine kadar tamamlaması zorunludur. 

(2) Başvuru paketinin Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi'ne iletilmesi: Aşağıda yer alan başvuru belgelerinin (basılı kopyalarının) gönderilmesi gerekmektedir. 

  • İmzalanmış elektronik başvuru için bilgilerin doğru olduğuna dair taahüt indirmek için tıklayınız.
  • Lisans mezuniyet belgesi/diploması
  • Bir fotoğraf
  • Lisans, ve eğer varsa yüksek lisans, transkriptleri
  • Ayrıntılı özgeçmiş, varsa iş deneyimi hakkında detaylı bilgi
  • İki referans mektubu (Mümkünse, referanslardan birinin akademik birinin profesyonel olması tercih edilir). Referans mektuplarını elektronik başvuru esnasında, online olarak da almak mümkündür. Kapalı zarf içerisinde alacak adaylarımız: Referans Mektubu Formu’nu yüklemek için tıklayınız.
  • Niyet Mektubu (Profesyonel hayattaki hedeflerinizi ve neden Sabancı MBA diplomasını istediğinizi açıklayan İngilizce bir mektup)
  • GMAT (Graduate Management Admission Test) veya GRE (Graduate Record Examinations) veya ALES skorlarından herhangi biri. GMAT veya GRE skorlarından herhangi birini alan adayların sınav sonuçlarını, Sabancı Üniversitesi’ne ETS’den doğrudan yollamaları beklenmektedir (Sabancı Üniversitesi Kurum Kodu: 7100) . Başvuru sürecini hızlandırmak için resmi olmayan sınav sonuç belgesini başvuru dosyanıza ekleyebilirsiniz. GMAT sınavı ile ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen www.mba.com adresine bakınız. GRE için lütfen https://www.ets.org/gre/revised_general/about/ adresine bakınız. ALES sınavı ile ilgili ayrıntılı bilgi için http://www.osym.gov.tr/TR,8852/hakkinda.html adresine bakınız. GMAT veya GRE veya ALES için 5 yıldan eski puanlar kabul edilmez.
  • İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuç Belgesi : Aşağıda sağlanması gereken asgari puanları belirtilen belgelerden herhangi biri sunulmalıdır. Bu belgelerin başvuru sırasında fotokopileri kabul edilmekle birlikte, kayıt sırasında orijinalleri istenecektir. TOEFL IBT için 2 yıl, KPDS, YDS, e-YDS, YÖKDİL ve ÜDS sınavları için 5 yıldan eski puanlar kabul edilmez. TOEFL, CPE, CAE veya PTE’nin Türkiye’de alınıyor olması durumunda, devlet üniversitelerinde yapılması şartı bulunmaktadır.  Burada belirtilen dil skorlarından herhangi biri olmayan adaylarımız, Sabancı Üniversitesi'nin ücretsiz dil sınavını alabilir.
TOEFL-IBT* PTE* CAE* CPE* KPDS-ÜDS-YDS-EYDS-YÖKDİL
  83   56   B C 69

IELTS kabul edilmemektedir. 

*TOEFL, CPE, CAE veya PTE’nin Türkiye’de alınıyor olması durumunda, devlet üniversitelerinde yapılması şartı bulunmaktadır. Özel test merkezlerinde alınmış olan TOEFL, CPE, CAE veya PTE kabul edilmemektedir. 

* Yukarıda belirtilen dil skorlarından herhangi biri olmayan adaylarımız, Sabancı Üniversitesi'nin ücretsiz dil sınavını alabilir. Üniversitemizde yapılan İngilizce Seviye tespit sınavı hakkında daha detaylı bilgi için lütfen mba@sabanciuniv.edu adresinden bilgi alınız. 

Başvuru paketinin aşağıdaki adrese iletilmesi gerekmektedir (elektronik başvuru formunu doldurduktan ve başvuru paketinizi bize ulaştırdıktan sonra başvurunuz tamamlanmış olacaktır) :

Ekin BASAT

Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi, Orta Mahalle, Üniversite Cd. No: 27, Orhanlı, 34956 Istanbul
mba@sabanciuniv.edu 
0 0216 483 9671 

(3) Mülakat süreci :  Başvuru koşullarını sağlayan tüm adaylar, mülakata alınmaktadır. Bazı özel durumlarda geçerli sınav sonuç belgeleri eksik olan adaylar da mülakata çağrılabilmektedir. Örneğin, geçerlilik süresi dolmuş ama yüksek puanlı bir dil sınavı sonuç belgesi olan veya İngilizce eğitim yapan bir üniversiteden mezun bir aday yeni sınav sonuç belgesi elimize ulaşmadan da mülakata çağrılabilir.

Şimdi Başvur
Son Başvuru Tarihleri
Mülakat Tarihleri
Sabancı Üniversitesi Dil Sınavı Tarihleri