DİNLE

Öğretim Programı

Sabancı MBA programı, genç yetenekleri yönetim pozisyonlarına hazırlamak için gerekli olduğuna inandığımız sağlam temelleri olan bir dizi ilkeler üzerine tasarlanmıştır. Bunlar:   

  • Uygulama ile öğrenme fırsatları yaratarak, teori ve pratiği bütünleştirmek
  • Özgüveni pekiştiren, zorlu ve yoğun bir program olmak
  • Bir şirket içindeki fonksiyonlar ve bunların birbiriyle nasıl bütünleştiğiyle ilgili vizyon kazandırmak
  • Öğrencilere, kendilerini zorlayacak hedefler koymak, bu hedeflere yönelik çalışmak ve ulaşmak ile ilgili fırsatlar yaratmak
  • Temel yönetim becerilerini geliştirmek
  • Mezunlarını küresel ekonomi ortamında çalışmaya hazırlamak

Profesyonel Gelişim
Yönetimde Eylem Projeleri (CAP)
Ders Gerekleri
Seçmeli Dersler