DİNLE

Öğretim Programı

Yönetim Bilimleri Lisans Programı olarak, günümüzün hızla değişen şartlarına uygun olabilmek için, programımızın omurgasını temel yönetim becerilerinin üzerine oturttuk. Programımızın en önemli özelliklerinden birisi de, öğrencilerin yeni trend ve farklı, ilgilerini çeken alanlara yoğunlaşabilmelerini sağlayabilmek için program tasarımındaki zorunlu alınması gereken ders sayısını küçük tutarak serbest seçmeli olarak alınabilecek ders sayısının mümkün olduğunca yüksek tutulmasıdır.

 • Ekonomiye ve işletmenin ana işlevsel alanlarına ilişkin bir anlayışa sahip olduğunu göstermek.
 • Beşeri bilimler, fen bilimleri, matematik ve edebiyata ilişkin genel bir bilgiye sahip olduğunu göstermek.
 • Hukuka ve etiğe ilişkin temel bir bilgiye sahip olduğunu, toplumsal ve etik sorumlulukların farkında olduğunu göstermek.
 • Farklı eğitimsel, toplumsal ve kültürel temellere sahip kişilerin bulunduğu ekip ve ortamlarda etkili bir şekilde çalışabilmek.
 • İngilizce sözlü ve yazılı iletişimi akıcı bir şekilde sürdürebilmek.
 • Açık görüşlü sorgulama yürütebilmek ve araştırmanın işletme pratiğindeki öneminin farkında olmak, dolayısıyla:
  • Güncel teknolojileri kullanarak veri ve bilgiye nasıl erişebileceğini ve veri ve bilgileri nasıl yorumlayabileceğini ve çözümleyebileceğini bilmek,
  • Analiz sonuçlarını kullanarak bilinçli kararlar vermek.
 • Yazılı iletişim, sunum ve veri analizine ilişkin ofis yazılımlarını kullanabilmek.

Yönetim Bilimleri Lisans programı öğrencileri için mezuniyet koşullarına ulaşmak için tıklayınız

Tavsiye edilen Örnek Ders Programı için tıklayınız.