DİNLE

Öğretim Programı

Yönetim Bilimleri Fakültesi' nde (YBF) sunulan doktora programı öncelikle akademik kariyere karar vermiş adaylara yöneliktir. Bazı mezunlar araştırma, yöneticilik eğitimi ve danışmanlığı konusunda faaliyet gösteren kamu kuruluşlarında ya da özel şirketlerde de görev alabilirler. Bu kariyer çizgilerinin herhangi birinde uluslararası düzeyde performans gösterebilecek ve katkıda bulunabilecek mezunlar amaçlanmaktadır.

Doktora programı işletme, ekonomi, sosyal bilimler, mühendislik ya da doğa bilimleri eğitimi almış adaylara açıktır. Lisans ya da yüksek lisans eğitimleri süresince bazı temel işletme derslerini almamış adaylardan, bir ya da iki dönemlik bilimsel hazırlık sürecine katılmaları istenebilir. Bu süreçte öğrencinin YBF Doktora Komitesi tarafından belirtilen yüksek lisans derslerini alması gerekebilir. Bu sürecin başarıyla tamamlanmasının ardından öğrenci doktora programına alınır. Doktora programı çerçevesinde uzmanlık konusu olarak Yönetim ve Organizasyon, İş Analitiği,Operasyon ve Tedarik Zinciri Yönetimi ve Finans sunulmaktadır.

Yoğun araştırma yönelimi olan programda, doktora öğrencilerinin YBF bünyesinde süregiden araştırmalara katkıda bulunmaları ve kendi araştırma ilgi alanlarını oluşturmaları beklenmektedir. Doktora programı YBF kadrosunun yanı sıra Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi kadrosundan ve derslerinden de faydalanmaktadır.

Doktora programı normal olarak dört veya beş yıl sürmektedir. Programın en fazla altı yıl içinde tamamlanması gerekir. Programın her aşaması adayların tam zamanlı katılımını ve özverisini gerektirir.

Doktora Programı Çıktıları: 

  • Seçtikleri uzmanlık alanındaki mevcut teori ve araştırma birikimine hakim olmak.
  • Alanlarındaki bilgi birikimini tarihsel ve bağlamsal perspektife yerleştirme kapasitesini geliştirmek.
  • Alanlarındaki araştırma metodolojilerine ilişkin bilgi sahibi olmak.
  • Bilimsel yazma ve sunuş yapma becerilerini geliştirmek.
  • Alanlarındaki mevcut bilgiye katkıda bulunan ve bu bilgi düzeyini ilerleten bir biçimde bağımsız araştırma yürütme becerisini göstermek.
  • Bağımsız ve eleştirel sorgulama, bilgiye katkıda bulunma ve akademik ve profesyonel saygınlık değerşerlini geliştirmek ve bu değerlere bağlı kalmak.

Doktora programı genellikle iki akademik yıl süren dersler, bir yeterlilik sınavı ve bir doktora tezi olmak üzere üç temel bölümden oluşur. Kabul jürisinin gerekli görmesi durumunda öğrenciler, bir yıl daha Bilimsel Hazırlık dersleri alabilirler. Programın tamamlanması dört ya da beş yıl sürer. İlgili yönetmeliklerin Türkçe ve İngilizce metinlerine üniversitenin internet sitesindeki “Öğrenci Kaynakları” kısmından erişilebilir.

Sunulan dört uzmanlık alanından birinde uzmanlaşan doktora öğrencileri, aşağıda belirtildiği üzere ilk iki senede ders yükümlülüklerini tamamlayabilirler. Öğrencilerin ders yükümlülüklerini tamamladıktan sonra ve programa başladıkları tarihten itibaren beşinci dönemin sonuna kadar doktora yeterlilik sınavına girmeleri gerekir. Doktora yeterlilik sınavı yazılı ve sözlü sınavlardan oluşur. Yeterlilik sınavını başarıyla geçen öğrenci, danışmanı ve tez izleme komitesi desteğiyle bir araştırma konusu belirler ve tez önerisi hazırlar. Öğrenci, doktora yeterlilik sınavını izleyen altı ay içinde tez önerisini sözlü olarak tez izleme komitesi karşısında savunur. Öneri onaylandığı takdirde doktora adayı tezine geçebilir. Doktora tezi beş kişiden oluşan tez komitesi tarafından okunur. Komite, sözlü tez savunmasının ardından son onayı verir.

Yönetim Doktora Programı öğrencileri mezuniyete hak kazanabilmek için, program yükümlülüklerini tamamlamalarının yanında, kendi alanlarında bir tane SSCI yayın kabulü almakla yükümlüdürler.  

1. Yıl 1. Dönem Çekirdek ve Alan Zorunlu Dersler Araştırma Asistanlığı
1. Yıl 2. Dönem Çekirdek ve Alan Zorunlu Dersler Araştırma Asistanlığı
2. Yıl 1. Dönem Alan Zorunlu Dersler Araştırma Asistanlığı
2. Yıl 2. Dönem Seçmeli Dersler ve Yeterlilik Sınavı Araştırma Asistanlığı
3. Yıl 1. Dönem Tez Önerisi Hazırlanması ve Savunulması Araştırma Asistanlığı
3. Yıl 2. Dönem Tez Araştırması Araştırma Asistanlığı
4. Yıl 1. Dönem Tez Araştırması Araştırma Asistanlığı
4. Yıl 2. Dönem Tez Savunması Araştırma Asistanlığı