DİNLE

Öğretim Programı

Yönetim Bilimleri Fakültesi' nde (YBF) sunulan doktora programı öncelikle akademik kariyere karar vermiş adaylara yöneliktir. Bazı mezunlar araştırma, yöneticilik eğitimi ve danışmanlığı konusunda faaliyet gösteren kamu kuruluşlarında ya da özel şirketlerde de görev alabilirler. Bu kariyer çizgilerinin herhangi birinde uluslararası düzeyde performans gösterebilecek ve katkıda bulunabilecek mezunlar amaçlanmaktadır.

Doktora programı işletme, ekonomi, sosyal bilimler, mühendislik ya da doğa bilimleri eğitimi almış adaylara açıktır. Lisans ya da yüksek lisans eğitimleri süresince bazı temel işletme derslerini almamış adaylardan, bir ya da iki dönemlik bilimsel hazırlık sürecine katılmaları istenebilir. Bu süreçte öğrencinin YBF Doktora Komitesi tarafından belirtilen yüksek lisans derslerini alması gerekebilir. Bu sürecin başarıyla tamamlanmasının ardından öğrenci doktora programına alınır. Doktora programı çerçevesinde uzmanlık konusu olarak Yönetim ve Organizasyon, İş Analitiği ve Operasyon Yönetimi ve Finans sunulmaktadır.

Yoğun araştırma yönelimi olan programda, doktora öğrencilerinin YBF bünyesinde süregiden araştırmalara katkıda bulunmaları ve kendi araştırma ilgi alanlarını oluşturmaları beklenmektedir. Doktora programı YBF kadrosunun yanı sıra Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi kadrosundan ve derslerinden de faydalanmaktadır.

Doktora programı normal olarak dört veya beş yıl sürmektedir. Programın en fazla altı yıl içinde tamamlanması gerekir. Programın her aşaması adayların tam zamanlı katılımını ve özverisini gerektirir.

Program Eğitim Amaçları
Öğrenim Çıktıları
Program Yükümlülükleri